מוטיבציה לבחירה בכימיה

צוות מוביל

ד"ר יעל שורץ

תלמידי מחקר

ד"ר ימית שרעבי נאור, פוסט דוקטורנטית 2011-2013

תקציר

מחקר המיועד להבנת הגורמים המשפיעים על הנעת תלמידים לבחור בלימודי כימיה כמקצוע מוגבר לבגרות התבצע ע"י ד"ר ימית שרעבי נאור מקבוצת המחקר של ד"ר יעל שורץ. בנוסף אנו חוקרים האם לימוד הכימיה בכיתה שנה לפני שלב ההרשמה למגמות הוא הכרחי ומשפיע על בחירת הכימיה כמגמה. במסגרת מחקר זה פותח כלי מחקר ייחודי – שאלון מוטיבציה הבנוי על פי עקרונות ה- Expectancy Value theory