פתרון בעיות בביולוגיה וביוטכנולוגיה: שימוש בכלים ביואינפורמטיים ומסדי נתונים

צוות מוביל

חברי הפרויקט

צוות מחקר ופיתוח (בעבר)

  • ד"ר יוסי מחלוף
  • ד"ר אורנה דהאן
  • כרמית שפלטר-אבידן
  • ד"ר אמיר מיטשל
  • ד"ר הדס גלברט

תקציר

מהפכת המידע הביאה לצמיחה של ענף בינתחומי חדש במחקר – ביואינפורמטיקה – אשר מושתת על מחקר, פיתוח ויישום של מגוון כלי מחשב וגישות חישוביות לשם עיבוד מידע ביולוגי, ובכלל זה ייצור, אחסון, ארגון, ניתוח או הצגה של מידע. לא זו בלבד שלביואינפורמטיקה מקום מרכזי במחקר מודרני, שבו חוללה מהפכה של ממש, אלא שיש לה גם השפעה עצומה על פיתוח יישומים בתחומי הביוטכנולוגיה, הרפואה, החקלאות ותחומים משיקים אחרים.

לפני מספר שנים פיתחנו במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע סביבת למידה להוראת ביואינפורמטיקה בשם "ביואינפורמטיקה בשירות הביוטכנולוגיה" אשר הוטמעה בתוכנית לימודי הביוטכנולוגיה לתלמידי תיכון . סביבת הלמידה נועדה לאפשר התנסות ולמידה פעילה של תלמידים בהקשר של חקר מדעי אותנטי בביוטכנולוגיה, לצורך פתרון בעיות אמתיות ועכשוויות הקרובות ללב התלמידים, אגב שימוש מושכל במגוון כלים ביואינפורמטיים ומסדי נתונים אותנטיים זמינים ברשת. בתהליך זה התלמידים רוכשים ומיישמים של פרקטיקות מדעיות המצריכות שילוב של ידע, מיומנויות ודרכי חשיבה מדעיות.

המחקר נועד לבחון עד כמה התלמידים רוכשים סוגים שונים של ידע ייחודי לתחום הדעת, יכולתם לתאם ולשלב בין סוגי הידע, וניכוס הגישה הביואינפורמטית בעקבות התנסות בפעילויות חקר אותנטיות בסביבת הלמידה בביואינפורמטיקה. אנו גם מאפיינים את הקשר בין תוצרי הלמידה של התלמידים לבין אסטרטגיות ההוראה ותפיסות המורים לגבי הוראת ביואינפורמטיקה. מחקר זה עשוי לשפוך אור על הדרך בה תלמידים תיכון תופסים ומתמודדים עם פעילויות חקר מדעיות אותנטיות בביואינפורטיקה, כמו גם על האמצעים המשמשים להוראה של חומרי הלמידה הללו.

:לקריאה נוספת

חומרים