פיזיקה ותעשייה עם תלמידים מתקשים

צוות התכנית:

פרופסור בת שבע אלון

ד"ר רמי אריאלי

ד"ר דורותי לנגלי

צוות מחקר ופיתוח:

ד"ר דורותי לנגלי

ד"ר רמי אריאלי

צביקה אריכא

תקציר

מדור בבנייה