מדעי המחשב בחטיבות ביניים

מדען מוביל

תקציר

במסגרת הפרויקט נכתב ספר לימוד לתלמידי חטיבות הביניים העוסק בהוראת רעיונות ומושגים במדעי המחשב דרך סביבת Scratch. הוראת המקצוע בעזרת הספר נחקרה בהיבטים שונים: הראינו כי תלמידי חטיבת ביניים יכולים ללמוד ולהבין רעיונות ומושגים של מדעי המחשב, בדקנו את ההשפעה של הלמידה בחטיבת הביניים על למידת המקצוע בתיכון, והראינו כי הוראה אשר מדגישה הפשטה יכולה להוביל את התלמידים להפנמה טובה של רעיון ההפשטה במדעי המחשב.
בנוסף חקרנו את השימוש בסביבת Scratch להוראת מדעים בחטיבת הביניים.

לקריאה נוספת:

Armoni, M., & Ben-Ari, M. (2010). Computer Science Concepts in Scratch. Rehovot, Israel: Weizmann Institute of Science.

Meerbaum-Salant, O., Armoni, M., & Ben-Ari, M. (2010). Learning computer science concepts with Scratch. In M. E. Caspersen, M. Clancy, & K. Sanders (Eds.), Proceedings of the sixth International Workshop on Computing Education Research (ICER10, Aaarhus, Denmark) (pp. 69-76)

Meerbaum-Salant, O., Armoni, M., & Ben-Ari, M. (2011). Habits of programming in Scratch. In G. Rößling, T. Naps, & C. Spannagel (Eds), Proceedings of the 16th Annual SIGCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, (ITiCSE11, Darmstadt, Germany) (pp. 168-172). 

Meerbaum-Salant, O., Armoni, M., & Ben-Ari, M. (2013). Learning Computer Science Concepts with Scratch. Computer Science Education, 23(3), 239-264.

R. Ben-Bassat Levy, M. Ben-Ari. (2013). Scratch in the Service of Science Education. Scratch Conference, Barcelona, Spain, July, 2013.

Armoni, M., Meerbaum-Salant, O., & Ben-Ari, M. (2015). From Scratch to “Real” Programming. ACM Transactions on Computing Education, 14(4), 25:1-15.

Statter, D., & Armoni. M. (2016). Teaching abstract thinking in introduction to computer science for 7th graders. In J. Vahrenhold, & E. Barendsen (Eds.) Proceedings of the 11th Workshop in Primary and Secondary Computing Education (WiPSCE2016, Münster, Germany). (pp. 80-83).

Statter, D., & Armoni. M. (2017). Learning abstraction in computer science: a gender perspective. In E. Barendsen, & P. Hubwieser (Eds.) Proceedings of the 12th Workshop in Primary and Secondary Computing Education (WiPSCE2017, Nijmegen, the Netherlands). (pp. 5-14).

Statter, D, and Armoni, M. (2020). Teaching Abstraction in Computer Science to 7th Grade Students. ACM Transactions on Computing Education, 20(1), 8:1-37.