מדעי המחשב בחטיבות ביניים

מדען מוביל

חברי הפרויקט

  • ד"ר אורני מרבאום-סלנט
  • פאטימה קאלותי-חאלאק

תקציר

במסגרת הפרויקט נכתב ספר לימוד לתלמידי חטיבות הביניים העוסק בהוראת רעיונות ומושגים במדעי המחשב דרך סביבת Scratch. הוראת המקצוע בעזרת הספר נחקרה בהיבטים שונים: הראינו כי תלמידי חטיבת הביניים יכולים להבין רעיונות ומושגים של מדעי המחשב, בדקנו את ההשפעה של הלמידה בחטיבת הביניים על למידת מדעי המחשב בתיכון והראינו תבניות תכנותיות שנמצאו בפתרונותיהם של התלמידים והושפעו מהסביבה בה עבדו.

Scratch is developed by the Lifelong Kindergarten Group at the MIT Media Lab.

אתר הפרויקט

לקריאה נוספת:

Armoni, M., & Ben-Ari, M. (2010). Computer Science Concepts in Scratch. Rehovot, Israel: Weizmann Institute of Science.

Meerbaum-Salant, O., Armoni, M., & Ben-Ari, M. (2010). Learning computer science concepts with Scratch. In M. E. Caspersen, M. Clancy, & K. Sanders (Eds.), Proceedings of the sixth International Workshop on Computing Education Research (ICER10, Aaarhus, Denmark) (pp. 69-76)

Meerbaum-Salant, O., Armoni, M., & Ben-Ari, M. (2011). Habits of programming in Scratch. In G. Rößling, T. Naps, & C. Spannagel (Eds), Proceedings of the 16th Annual SIGCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, (ITiCSE11, Darmstadt, Germany) (pp. 168-172). 

Gordon, M., Marron, A., & Meerbaum-Salant O. (2012). Spaghetti for the main course?: observations on the naturalness of scenario-based programming. In Proceedings of the 17th Annual SIGCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE'12), Haifa, Israel, 198-203.

Meerbaum-Salant, O., Armoni, M., & Ben-Ari, M. (2013). Learning Computer Science Concepts with Scratch. Computer Science Education, 23(3), 239-264.

Armoni, M., Meerbaum-Salant, O., & Ben-Ari, M. (2015). From Scratch to “Real” Programming. ACM Transactions on Computing Education, 14(4), 25:1-15.

ליצירת קשר