מדעי המחשב בחטיבות ביניים

מדען מוביל

פרופ' מוטי בן ארי

פרופ' מיכל ארמוני

תלמידי מחקר

רבקה טאוב (כבר לא בפרויקט)

ד"ר אורני מרבאום-סלנט (כבר לא בפרויקט)

פאטמה חאלאק (כבר לא בפרויקט)

צוות פיתוח

ד"ר רונית בן-בסט לוי

תקציר

פיתחנו קורס מבוא למדעי המחשב המבוסס על Scratch, סביבת פיתוח תכנה גראפית מאת MIT. המחקר הראה שתלמידים אינם מפתחים ידע בר-קיימא במדעי המחשב ללא הוראה מפורשת. כמו כן, הראינו שלמידת Scratch בחטיבת הביניים מקל על למידת שפות תכנות רגילות בחטיבות העליונות. כעת אנו חוקרים את השימוש ב-Scratch כדי ללמד מקצועות כגון פיזיקה וביולוגיה בחטיבות הביניים.

מאמרים

אתר הפרויקט

SCRATCH