שילוב מיומנויות מדעיות ותכנים ביולוגיים

צוות מוביל

סטודנטים

  • ד"ר תום ביאליק

תמצית

שאילת שאלות היא מיומנות מדעית שיכולה לסייע ללומדים בלמידה ובבניית ידע, בעידוד תקשורת, בהערכה-עצמית של ההבנה וכן להעלות את המוטיבציה והסקרנות. אחת ההזדמנויות המצוינות לפיתוח המיומנות לשאול שאלות ולתרגל את השימוש בשפה המדעית הוא חקר מדעי אותנטי. במחקר זה אנו מאפיינים את התפתחות היכולת לשאול שאלות על ידי תלמידים המשתתפים בחקר מדעי בביוטכנולוגיה במסגרת תוכנית הביוטק. אנו שואלים כיצד ההשתתפות בתוכנית הביוטק משפיעה על יכולת התלמידים לשאול שאלות. אנו מתמקדים בבחינת השינויים האפשריים המתרחשים במהלך הלמידה במסגרת הביוטק באחוז שאלות החקר הנשאלות על ידי התלמידים, בשאלות המתמקדות על ניסוי המתואר במאמר מחקר פופולארי וביכולת התלמידים להשתמש במטה-שפה מדעית בשאלותיהם. אוכלוסיית המחקר כוללת תלמידי כיתות י"א הלומדים ביוטכנולוגיה. חלקם משתתפים בתוכנית הביוטק וחלקם האחר לא משתתפים בתוכנית. הממצאים מהמחקר מצביעים על כך שהשתתפות בתוכנית הביוטק תורמת ליכולת התלמידים שלאול שאלות, בעיקר ליכולת שלהם להשתמש במטה-שפה מדעית. וכן ליכולתם למקד את שאלותיהם בניסוי המתואר במאמר פופולארי. ממצאים אלו חשובים לקידום ההוראה והלמידה של שאילת שאלות במסגרת תוכניות חינוכיות המבוססות על חקר.

מאמרים

Bielik, T., and Yarden, A. (2013). Developing the ability to critique in the course of inquiry-oriented programs in biology. In D. Krueger, & M. Ekborg (Eds.), A selection of papers presented at the 9th Conference of European Researchers in Didactics of Biology, Berlin, Germany, Accepted for publication.