תכנית לימודים "חושבים מדע- מבינים את הסביבה"

מדען מוביל

פרופ' ניר אוריון

תקציר

מזה שני עשורים אנו מפתחים את תכנית הלימוד " חושבים מדע – מבינים סביבה" הנפרשת מכתה א' ועד י"ב. התכנית כוללת כ-250 פעילויות חקר בסביבת המעבדה וכ-100 פעילויות חקר בסביבה החוץ-כיתתית וכ-10 תכנית חקר מבוססות מחשב. פרויקט זה מלווה באופן שיטתי במחקר.

אתר פרויקט