אוריינות מדעית: מרכיב הידע המדעי באוריינות סביבתית מתאים לתחומים

צוות מוביל

ד"ר יעל שורץ

תלמידת מחקר

נטע אברהם-גרין, סטודנטית לתואר שלישי

תקציר

מחקר זה מתמקד ברכיב הידע המדעי ומיומנויות חקר כחלק מאוריינות סביבתית. הידע והמיומנויות יוגדרו בשלוש רמות: כלל האזרחים, אזרח בוגר מגמה מדעית בתיכון, ואזרח בעל השכלה מדעית אקדמית. בנוסף יפותח מודל להוראה אינטרדיסציפלינרית, שיבוסס על ניתוח מעמיק של מודלים קיימים.