קריאת טקסטים מתמטיים

צוות מוביל

אביטל אלבוים-כהן, מכון ויצמן למדע

אברהם הרכבי, מכון ויצמן למדע

תלמידת מחקר

אביטל אלבוים-כהן, מכון ויצמן למדע

צוות פיתוח

אביטל אלבוים-כהן, מכון ויצמן למדע

תקציר

מחקר זה מציע לבדוק את ההיתכנות של הוראה של קריאת טקסטים מתמטיים בכיתות י"א ו-י"ב הלומדות ברמה של חמש יחידות. הפרויקט מיועד לעיצוב גישה להוראת קריאת טקסטים מתמטיים ולפיתוח של חומרי למידה מתאימים על פיה. מטרת הפרויקט היא כפולה: לתרום לאפיון ולהבנה של תהליכי הוראה ולמידה של קריאת טקסטים מתמטיים ולספק בסיס מושכל להחלטה לשלב קריאת טקסטים בתכנית הלימודים של בתי ספר בישראל.