חתירה לקונסנזוס בהגדרת האוריינות הגנטית הדרושה לאזרח במאה ה21

צוות מוביל

פרופ' ענת ירדן

פרופ' דירק-יאן בוורינקל (אוניברסיטת אוטרכט, הולנד)

פרופ'. ארנד יאן וורלו (אוניברסיטת אוטרכט, הולנד)

תמצית

עקב המרחק ההולך וגדל בין ההבנה של הגנטיקה היום והחינוך הגנטי בשנים האחרונות, בוגרי מערכת החינוך אינם מוכנים לקבלת החלטות הדרושות במאה ה-21. אנו מעורבים במחקר מסוג דלפי שבו 57 מומחים מכל העולם התבקשו לנסח איזה ידע בגנטיקה רלבנטי לכלל האזרחים. תשובותיהם מויינו לפי המסגרת התיאורטית לאוריינות גנטית של מחקר 2015PISA לידע קונספטואלי, פרוצדוראלי ואפיסטמי. הידע הקונספטואלי מויין לקטגוריות נוספות בעזרת המסגרת שהוצעה על ידי דנקן וחובריה (Duncan, Rogat, & Yarden, 2009). הידע האפיסטמי והידע הפרוצדוראלי מויינו בעזרת קטגוריות שעלו מהנתונים במהלך הניתוח וביחד היוו את השלב הראשון במחקר דלפי. בשלב השני של המחקר, כל המומחים נפגשו לסדנה בה דנו במסגרת להגדרת אוריינות גנטית שהחלה להתהוות מתשובותיהם של כל המומחים. הדיון התקיים לאור 6 מקרים אותנטיים בהם אזרחים נתקלו בצורך להשתמש בידע בגנטיקה. תוצרי הדיונים בין המומחים שימשו בסיס לשיפור המסגרת ולכתיבת הצעה נוספת להגדרת אוריינות גנטית שתשלח לכל המומחים ותהווה בסיס לשלב השלישי והאחרון במחקר דלפי זה. שלושת השלבים של מחקר הדלפי המתואר מהווים בסיס להגדרה משותפת של אוריינות גנטית אשר יכולה לשמש מפתחים של חומרי למידה וחוקרים בתחום הוראת גנטיקה המעורבים בעדכון חומרי למידה והוראה בנושא.

מאמרים

חומרים רלוונטיים

  • Yarden, A., and Boerwinkel, D. J. (2013). Reaching a consensus on the definition of genetics literacy that is required by a 21st century citizen. In: Looking to the future in Biological Education Research, A symposium organized by ERIDOB (European Researchers in Biology of Didactics of Biology) and JBE (Journal of Biological Education), at the Bi-Annual Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Nicosia, Cyprus.