אוריינות סביבתית

מדען מוביל

פרופ' ניר אוריון

צוות מחקר:

ד"ר גונן שגיא

ד"ר ענת לוי

תקציר

החל משנת 2008 אנחנו מבצעים שלושה פרויקטים שונים הממוקדים בפתוח כלי מחקר חדשים שיאפשרו הבנה רחבה ועמוקה יותר של מהות המושג מיומנות סביבתית המהווה מבחינתנו מרכיב של אוריינות מדעית.