ידע ותפישות של מרצים, מתרגלים ומורים בנושא למידה והוראה של פתרון בעיות

מדען / עמית

פרופ' עידית ירושלמי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

Prof. Kenneth Heller, Department of Physics, University of Minnesota, MN, USA Prof. Patricia Heller, Department of Curriculum & Instruction, University of Minnesota, MN, USA Prof. C. Henderson, Physics Department, Western Michigan University, MI, USA Prof. Chandralekha Singh, Department of Physics and Astronomy, University of Pittsburg, USA

תלמידי מחקר

Marshman, Emily Megan, Ph.D. Student, Department of Physics, University of Minnesota, MN, USA Dr. Alexandru Maries, Post-doctoral fellow, Department of Physics, University of Minnesota, MN, USA Dr. Shih Yin Lin, Ph.D. Student, Department of Physics and Astronomy, University of Pittsburg, USA (Currently Post-doctoral fellow at the physics department, Georgia Institute of Technology) Mr. William Mammudi, Ph.D. Student, Physics Department, Western Michigan University, MI, USA

ד"ר אלישבע כהן, בתר-דוקטורט, כיום מרצה במכללת דוד ילין, מכללת אור יהודה, ומכינה, האוניברסיטה העברית.

תקציר

ידע ואמונות של מרצים, מתרגלים ומורי תיכון בנושא הלמידה וההוראה של פתרון בעיות נחקרים בעזרת ראיונות ושאלונים מבוססי ארטיפקטים (גרסאות של בעיות, דוגמאות פתרון וכו'). בפרט נבדק: אלו תהליכי למידה המורים רואים כמועילים בהקשר של פתרון בעיות, מהן הפרקטיקות והעמדות שלהם לגבי הוראה המכוונת לעודד למידה מפתרון בעיות. מחקרים אלו ממפים ערכים מתחרים. לדוגמא, במחקר על מרצים לפיזיקה נמצא כי מחד הם רואים בפתרון בעיות תהליך חיפוש והזדמנות לחדד את ההבנה המושגית, אולם מאידך, הם רואים הוראה התומכת בתהליכי אלו כנוגדת לערכים של הורדת מתח אצל התלמידים והצגה בהירה וחד משמעית.

מאמרים

  1. Lin, S., Henderson, C., Mamudi, W., Singh, C., & Yerushalmi, E., (2013), Teaching assistants' beliefs regarding example solutions in introductory physics, Phys Rev – ST PER 9, 010120, 10.1103/PhysRevSTPER.9.010120.
  2. Yerushalmi, E., Cohen, E., Heller, K., Heller, P., & Henderson, C. (2010), Instructors reasons for choosing problem features in a calculus-based introductory physics course, Phys Rev – ST PER 6, 020108, doi:10.1103/PhysRevSTPER.6.020108.
  3. Henderson, C. Yerushalmi, E., Heller, K., Heller, P., & Kuo, V. (2007). Physics faculty beliefs and values about the teaching and learning of problem solving part II: Procedures for measurement and analysis. Phys Rev – ST PER, 3, 020110, doi:10.1103/PhysRevSTPER.3.020110.
  4. Yerushalmi, E., Henderson, C., Heller, K., Heller, P., & Kuo, V. (2007). Physics faculty beliefs and values about the teaching and learning of problem solving part I: Mapping the common core. Phys Rev – ST PER, 3, 020109, doi:10.1103/PhysRevSTPER.3.020109.
  5. Henderson, C., Yerushalmi, E., Heller, P., Kuo, V., & Heller, K. (2004). Grading student problem solutions: The challenge of sending a consistent message, Am. J. Phys., 72, 164-169, doi:10.1119/1.1634963.