תהליכי רפלקציה ושכלול ידע מתמטי להוראה בקרב מורים בעקבות דיונים בשיעורי מתמטיקה מוסרטים

צוות מוביל

  • פרופ' אברהם הרכבי
  • ד"ר רוני קרסנטי
  • יעל נוריק

מזכירות ואדמיניסטרציה

  • שני עוקבי-פרטוש

תקציר

מטרת המחקר היא לאפיין את תהליכי ההתפתחות המקצועית של מורים למתמטיקה, המשתתפים בדיוני עמיתים סביב שיעורי מתמטיקה מוסרטים. המחקר עוקב אחר מורים שלקחו חלק בסדנאות מונחות מטעם פרויקט עדש"ה (עמיתים דנים בשיעורי המתמטיקה), שבהן נעשה שימוש במסגרת ניתוח ייחודית שפותחה לצורך זה. המחקר בודק באיזו מידה חלה התפתחות בידע המתמטי להוראה ובכלים הרפלקטיביים של המורים, וכן מנסה לעמוד על השפעות אפשריות של ההשתתפות בסדנאות על החלטות מקצועיות שונות של המורים.

לקריאה נוספת: