עידוד מורים לפתח ולהפיץ רעיונות הוראה וגישות שיחדדו לתלמידים ולחברה את הרלבנטיות בהוראת המדע, ושיגבירו את העניין של התלמידים בחינוך המדעי (PARSEL)

ראשי הפרויקט

פרופ' אבי הופשטיין ודר' רחל ממלוק-נעמן

צוות פיתוח ומחקר

דר' רון בלונדר ודר' מירה קיפניס

מטרתו של פרוייקט PARSEL היא לעודד מורים לנסות להתמודד עם בעיות בחינוך המדעי, בין באופן אישי ובין בתוך קבוצות של מורי מדעים, ולנקוט באסטרטגיות יעילות כדי לחזק את הקשרים בין מדע וחינוך. תחום זה הוזנח בתוכניות לימודים רבות, ומכאן חוסר הפופולריות של נושאי המדע בבית הספר. PARSEL שם דגש על העובדה, שמורים ירגישו בעלות של המורים על הרעיונות החינוכיים שלהם ועל חומרי לימוד שמקורם במורים.

מטרות משנה:

  • לחזק רשתות הקיימות בין מורי מדעים באירופה, המערבות מורים, אנשי הכשרת מורים, מפתחי תוכניות לימודים, סגל בוחנים, מפקחים למדעים בבתי הספר וכדומה.
  • לחזק קשרים בין מקבלי החלטות בחינוך המדעי ברמה הלאומית והאירופאית.
  • לזהות ולהפיץ רעיונות וחומרי הוראה חדשים שמקדמים רלבנטיות בחינוך המדעי ומגבירים את העניין במדע ובקריירה הקשורה למדע בקרב התלמידים.
  • לעודד מורים לפתח ולהפיץ רעיונות הוראה וגישות שיחדדו לתלמידים ולחברה את הרלבנטיות בהוראת המדע, ושיגבירו את העניין של התלמידים בחינוך המדעי .

פרויקט PARSEL כלל 8 מוסדות אקדמיים מ-8 מדינות, התחיל ב- 2006, והסתיים ב-2009

Related articles

  • Blonder, R., Mamlok-Naaman, R., & Hofstein, A. (2008). Analyzing inquiry questions of high-school students in a gas chromatography open-ended laboratory experiment. Chemistry Education: Research and Practice in Europe, 9, 250-258.

LInk to the Project Website:

http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/index.php?id=129