עוברים של"ב לעדש"ה – בשיתוף פרויקט חותם

צוות מוביל

ד"ר רוני קרסנטי

צילה ירחי

פרופ' אברהם הרכבי

מזכירות ואדמיניסטרציה

שני עוקבי-פרטוש

תקציר

עוברים של"ב לעדש"ה היא תכנית לפיתוח מקצועי של מורי מתמטיקה, שעוצבה במיוחד עבור מורי 'חותם' ומתבצעת באמצעות ניתוח שיעורי מתמטיקה מוסרטים של המורים המשתתפים. התכנית מתמקדת בתכני הלימוד לשלוש יחידות במתמטיקה ומתבססת על חומרי הלמידה שעוצבו לראשונה בפרויקט ש"י (שלוש יחידות) מטעם המחלקה להוראת המדעים, ועובדו בשנים האחרונות במסגרת פרויקט של"ב (שיפור למידה במתמטיקה) מטעם מכון דוידסון לחינוך מדעי. במפגשי ההכשרה מיושמים מרכיבי הניתוח שפותחו בפרויקט עדש"ה (עמיתים דנים בשיעורי המתמטיקה).