מסגרות להתפתחות מקצועית: חקירה שיתופית כמסגרת לתמיכה במורים המטמיעים בכיתותיהם אסטרטגיות הוראה חדשניות – המיועדות לפתח הכוונה עצמית ולמידה מפתרון בעיות בפיסיקה

ראשי פרויקט

פרופ' עידית ירושלמי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

פרופ' בת שבע אלון, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

ד"ר ראפע ספדי, המכללה האקדמית לחינוך בישראל, חיפה

תלמידי מחקר

סאוסאן עילבוני, דוקוטורנטית

רחל שגב, מסטרנטית

צוות הפיתוח בעבר

אסתר מגן, מסטרנטית

תקציר

פותחה מסגרת לפיתוח מקצועי של מורים המבוססת על תפישה של פתרון בעיה פדגוגית. במסגרת זו מורי המורים מנחים תהליך של סבבים עוקבים בהם המשתתפים מנסים לקדם מטרה מוסכמת. המורים מציגים אסטרטגיות הוראה מבוססות מחקר שהם התאימו וניסו בכיתותיהם על פי תור. דיווחי המורים על ההפעלות בכיתה הם במוקד דיון וניתוח משותף בסדנא. תכנית מחקר נלוית בודקת כיצד גישה זו לפיתוח מקצועי מקדמת שתי מטרות שלעתים יש ביניהן קונפליקט: פיתוח המיומנות הרפלקטיבית של המורים (תהליך), ושמירת מאפיינים קריטיים של אסטרטגיות ההוראה המקוריות (תוצר). המחקר בוחן זאת מנקודת מבט המציעה מקבילה מעניינת: פיתוח פרקטיקות מומחה בפתרון בעיות בפיסיקה (תהליך), בד בבד עם פיתוח הבנה מושגית בתחום.

 

מאמרים

  1. Ailabouni, S., Safadi., R. & Yerushalmi, E., Enactment of knowledge integration processes in the physics classroom, Submitted to JRST.
  2. Yerushalmi, E., & Eylon, B., (2013), Supporting Teachers who introduce Curricular Innovations into Their Classrooms: a Problem-Solving Perspective. Phys Rev – ST PER .9, 010121, doi: 10.1103/PhysRevSTPER.9.010121
  3. Yerushalmi, E., Eylon, B., & Seggev, R. (2004). Teachers' investigation of students' self-perceptions regarding physics learning and problem-solving. In J. Marx, P. Heron, & S. Franklin (Eds.), Proceedings of the Physics Education Research Conference (pp. 181-184). Sacramento, CA, AIP Conf. Proc. 790, doi:http://dx.doi.org/10.1063/1.2084731.

חומרים (בעברית)

  1. Yerushalmi, E., & Magen, E. (2003). Workshop Leader Guide and Associated Teacher Guide – "Cooperative Problem Solving". Physics Teachers Center, Science Teaching Department, Weizmann Institute of Science (Hebrew).
  2. Yerushalmi, E., & Safadi, R. (2008). Workshop Leader Guide Modules: "developing reflective problem solving skills through alternative assessment activities", (1st Version), Science Teaching Department, Weizmann Institute of Science (Hebrew).