לימוד חקר על ידי שילוב תופעות מסתוריות (TEMI)

צוות מוביל

פרופ' אבי הופשטיין

ד"ר רחל ממלוק – נעמן

פרופ' דיויד פורטס

צוות פיתוח

ד"ר דבורה קצביץ

ד"ר מלכה יאיון

ד"ר רן פלג

צוות פיתוח

Dr. Dvora Katchevich

Dr. Malka Yayon

Dr. Ran Peleg

תקציר

מטרת הפרויקט היא לשדרג את הוראת המדעים והמתמטיקה ברחבי אירופה ובישראל על ידי שילוב של מסתורין. התהליך יתקיים על ידי השתלמויות במוסדות להכשרת מורים להוראה ברחבי אירופה וישראל. ההשתלמויות יכללו סדנאות להוראה בכיתה בשילוב סיפורי מסתורין ופעילויות מבוססות דרמה. מומחים בתקשורת ודרמה יקנו למורים "ארגז כלים בסיסי" בדרמה ויעזרו למורים לפתח סיפור שיוביל את התלמיד לחקר.
אין הכוונה להפוך את המורה לשחקן, אלא להקנות למורים מיומנויות בסיסיות שניתן לשלב בהוראה. מטרת ההתנסות של המורים בסדנאות דרמה היא יצירת אווירה פתוחה, בטוחה ותומכת שתאפשר למורה להכיר את החשיבות של התקשורת הבלתי מילולית ואת היכולות הדרמטיות שלו.
המורים ייצרו פעילויות מסתורין שמשלבות או מובילות לחקר ויפעילו אותן בכיתתם. פעילויות אלו, מבוססות סביב מושגים המדעיים הקשורים לתוכנית הלימודים ומתרחשות סביב פתרון תעלומות או סיפור מסתורין – כלומר חקירת הלא נודע.
מומלץ שהפעילויות שמורים יפתחו תהינה בהלימה לתכנית לימודים.
הפרויקט החל ב-2013 ויסתיים ב-2017. בפרויקט זה משתתפים 13 מוסדות אירופאיים.

אתר הפרויקט