חוברת מלווה לכיתה ז'

על החוברת

מדריך ליחידה 1 – סדר פעולות ומשחקי חיצים

מדריך ליחידה 2 – שמות שונים למספרים

מדריך ליחידה 3 – מגרילים מספרים למשחק

מדריך ליחידה 4 – מזיזים מספרים

מדריך ליחידה 5 – תבניות, הצבות ומספרים

מדריך ליחידה 6 – התבנית רוצה להיות חיובית

מדריך ליחידה 7 – סקרים ואחוזים

מדריך ליחידה 8 – קווים וטיולים

מדריך ליחידה 9 – על מלבנים

מדריך ליחידה 10 – קדימה אל תבניות פסוק


חוברת מלווה לכיתה ח'

על החוברת

מדריך ליחידה 1 – תבנית פסוק וקבוצות אמת

מדריך ליחידה 2 – עובדים על אגפים

מדריך ליחידה 3 – כאן מחדדים אגפים

מדריך ליחידה 4 – משוואות ובעיות

מדריך ליחידה 5 – בעיות בחישוב שטח

מדריך ליחידה 6 – תבניות פסוק עם ערך מוחלט

מדריך ליחידה 7 – נקודות וישרים

מדריך ליחידה 8 – מלחמת התבניות

מדריך ליחידה 9 – ישרים וחצאי מישורים

מדריך ליחידה 10 – מערכת משוואות בשני נעלמים

מדריך ליחידה 11 – חישוב אלגברי – סיפור פשוט

מדריך ליחידת השלמה – שמות שונים למספרים


חוברת מלווה לכיתה ט'

על החוברת

מדריך ליחידה 1 – פונקציה: תבנית וגרף

מדריך ליחידה 2 – פונקציה בחלקים

מדריך ליחידה 3 – נקודות אפס של פונקציה ומה שביניהן

מדריך ליחידה 4 – מסרטטים קווים ישרים

מדריך ליחידה 5 – על פונקציות קוויות וטלפונים סלולריים

מדריך ליחידה 6 – פונקציות לחישוב הנחות ותוספות

מדריך ליחידה 7 – מסרטטים פרבולות

מדריך ליחידה 8 – סימני גרף של פרבולה

מדריך ליחידה 9 – בתים עם מגרשים

מדריך ליחידה 10 – פונקציות הפוכות

מדריך ליחידת השלמה – חישוב אלגברי – סיפור פישוט