שם הספר:
חוקרים חומרי חיים א' + ב'

סוג הספר: ספר לתלמיד בשפה הערבית

גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

מקצוע: מו"ט לחט"ב

מיועד לכיתה: ט'
תיאור הספר:
בספר “חוקרים חומרי חיים” אנו מרחיבים ומעמיקים את למידת התחומים חומרים וחיים, בהם עסקנו בשנים הקודמות.
בספר ארבעה שערים: “כימיה בסביבת חיים”, “חוקרים הזנה”, “חוקרים תורשה” ו”חוקרים מגוון ביולוגי”.
בחלק א' מופיעים שני השערים הראשונים, בחלק ב' מופיעים שני השערים האחרונים.

מספר קטלוגי: 6324

מחיר: 52.82 ש"ח נכון ליולי 2016

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.