שם הספר:
תקשורת מדעית – טכנולוגית

סוג הספר: אוגדן למורה
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
תיאור הספר:

האוגדן מורכב משני חלקים. חלק א': הוראות, הערות וטיפים למורה המסייעים בביצוע הפעילויות השונות בכיתה. בחלק מהמבניות ומהפעילויות מופיע גם חומר רקע מתאים המיועד להעשרת המורה ורכישת ידע מתאים לפני ביצוע הפעילות בכיתה. חלק ב': ממשקים לנושאי לימוד ב"מדע וטכנולוגיה". חלק זה כולל מאמרים וקטעי מידע המתאימים לפעילויות העוסקות בקריאת מאמרים וייצוג ידע.
האוגדן למורה אינו מכיל את הפעילויות לתלמיד.

מספר קטלוגי: 6521

מחיר:  61.20 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.