שם הספר:
תחקירנות במדע וטכנולוגיה

סוג הספר: חוברת לתלמיד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ז' – ט'
תיאור הספר:

"תחקירנות במדע וטכנולוגיה" נועדה לקרב את התלמידים לעשייה המדעית טכנולוגית כפי שהיא מתבצעת במציאות, ובכך לקשר את לימודי "מדע וטכנולוגיה" עם עולם המעשה. התחקירנות נערכת במעבדות מחקר, מפעלים, בתי מלאכה או אתרים אחרים העוסקים בנושאים רלוונטיים לתוכנית הלימודים ובעלי עניין ללומד.
התלמיד מתוודע אל מהלך העבודה של תחקירנות עיתונאית, שבה על העיתונאי לבחור נושא, לקרוא חומר רקע, לצאת לשטח כדי לצפות ולראיין, לעבד את הממצאים ולהציגם. ההצגה יכולה להתבצע באמצעות כתבה עיתונאית או בדרכים אחרות.
החוברת בנוייה כאוסף של פעילויות מגוונות המובילות את התלמידים להתנסות וליישום של מיומנויות למידה וחקר ברמות מורכבות שונות.
מספר קטלוגי: 6042

מחיר: 23.00 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.