שם הספר:
מחזור חומרי כדור הארץ

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ז'
תיאור הספר:

יחידת הלימוד "מחזור חמרי כדור הארץ" מתמקדת בהיכרות עם החומרים (סלע-קרקע-מינרל) הבונים את כוכב הלכת בו אנו חיים והבנת התהליכים היוצרים והמעצבים אותם. היחידה משתלבת בנושא המרכז של מטמו"ן לכתה ז' – "חומרים" ומהווה נדבך בפיתוח מודעות ותובנה סביבתית. ניתן גם ללמדה בכתה ח' כמבוא להיכרות עם מערכות כדור הארץ.
היחידה מתבססת על למידת חקר, תוך דגש על פיתוח מיומנויות חקר מדעי – מתצפיות למסקנות. התלמידים מתנסים בלמידה פעילה המבוססת על חקר של חומר מוחשי וביצוע ניסויי מעבדה. לשם כך כוללת היחידה גם שתי ערכות אשר פותחו במיוחד לצורך התכנית.
מעבדת השדה מהווה מרכיב הכרחי ובלתי נפרד מתהליך הלמידה. התלמידים חוקרים את סביבתם במהלך סיורים לימודיים, אשר פותחו במיוחד ליחידה זו והותאמו לאזורי הארץ השונים.
הערה: הספר החדש יצא במהדורה צבעונית, בתוספת פרק טכנולוגי.
מספר קטלוגי: 6054
מחיר: 35.70 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.