שם הספר:
מבנה החומר: ריק וחלקיקים

סוג הספר: מדריך למורה
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
תיאור הספר:

סגנון ההוראה הנדרש להוראת הספר "מבנה החומר – ריק וחלקיקים" שונה מאד מסגנון ההוראה הרווח בשיעורים שונים בהם מתבצעת מסירה מסודרת של ידע מדעי (בצירוף פעילויות מעבדה). הספר "מבנה החומר – ריק וחלקיקים" נכתב להוראה בשיטת הדיונים הכיתתיים הפתוחים (כדי להביא ללמידה משמעותית בהתאם לתיאורית הלמידה המקובלת כיום – הקונסטרוקטיביזם). סגנון זה חדש לרוב המורים ודורש הזדהות עם הראציונל ועם דרך יישומו. לכן, יש חשיבות רבה מאד לשימוש צמוד ב"מדריך למורה" לפחות בשנה הראשונה של הוראת היחידה "מבנה החומר – ריק וחלקיקים".
ב"מדריך למורה" מופיעים מטרות, ראציונל והנחיות מפורטות למורה לכל פרק.
הספר כולל גם רשימת חומרים מפורטת, הנחיות ללבורנטים, והצעות אלטרנטיביות לחלוקת הזמן.
כדי להעשיר את המורים ברקע התיאורטי של ספר הלימוד, צורפו למדריך למורה ארבעה מאמרים קצרים המרחיבים היבטים רעיוניים של הראציונל, של מבנה הספר ושל שיטת ההוראה.
מספר קטלוגי: 6510

מחיר: 61.20 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.