שם הספר:
כוכב הלכת הכחול

סוג הספר: ספר לימוד בשפה הערבית
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ח' – ט'

תיאור הספר:

מטרת היחידה: פיתוח אסטרטגיות וחומרי למידה שיובילו לפיתוח תפיסה מערכתית ותובנה סביבתית, לצורך הפנמת עקרונות השימור בטבע ושמירה על הסביבה. היחידה המיועדת להילמד בכיתה ח' מתמקדת בהידרוספירה ויחסי הגומלין שלה עם שאר מערכות כדור הארץ והאדם.
גישה דידקטית:
א. למידה בינתחומית – לימוד ההיבטים הכימיים, פיזיקליים, ביולוגיים של מחזור המים באופן משולב.
ב. למידה בגישה מערכתית – פיתוח ההבנה כי יחסי הגומלין בין ההדרוספירה ומערכות כדור הארץ קשורים במעברי חומר – המים במערכת סגורה. לשם כך עליהם להבין תהליכים כגון: חלחול, והתאדות, יחסי גומלין בין סלע ומים.
ג. העלאת נושא סביבתי רלוונטי לחיי היום יום של הלומד – עיסוק בשאלות כגון האם בעקבות השימוש המוגבר במים, כמות המים בכדור הארץ תיגמר? האם המים בישראל ראויים לשתייה?
ד. למידה ממוקדת תלמיד – גישה קונסטרקטיביסטית המעודדת את התלמידים לקחת חלק פעיל בתהליך הלמידה. ולהבנות בעצמם תפישה נכונה של מחזור המים בטבע.
ה. הוראה/ למידה חוץ כיתתית – התוכנית משלבת סיור שדה בדגש סביבתי ובינתחומי. הסיור יערך באתרים כגון: מעין הסטף, מערת הנטיפים, נחל שורק ומכון טיהור מי השפכים של ירושלים.
מספר קטלוגי: 6310

מחיר: 48.90 ש"ח   – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.