שם הספר:
כוכב הלכת הכחול

סוג הספר: מדריך למורה (תקליטור)
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
תיאור הספר:

  • מקום היחידה בתוכנית הלימודים החדשה למדע וטכנולוגיה בחט"ב.
  • מקומה של היחידה ברצף הסביבתי המוצע להוראת המדעים בחטיבת הביניים.
  • רצף רעיוני של היחידה "כוכב הלכת הכחול".
  • רצף הפעילויות בתוכנית "כוכב הלכת הכחול".
  • שילוב מיומנויות בתוכנית
  • רשימת חומרים ליחידה – "כוכב הלכת הכחול"
  • תשובות לכל השאלות ביחידה הנלוות בהסברים והבהרות למורה.

מספר קטלוגי: 6518

מחיר:  20.50 ש"ח   – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.