שם הספר:
כדור הארץ בחלל: פעילויות ומושגים

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ז' – ט'

תיאור הספר:

מדע האסטרונומיה עוסק, בין השאר, במיקום הכוכבים בשמים ובתנועותיהם היחסיות.
הבנת מושגי יסוד באסטרונומיה דורשת ידע תצפיתי בסיסי בתוספת חשיבה מרחבית המפרשת ידע זה באמצעות מודלים מתמטיים תלת ממדיים. חשיבה תלת ממדית הינה משימה לא פשוטה בדרך כלל ובמיוחד בהקשר לאסטרונומיה.
יחידה זו מספקת סדרת תרגילים המטפלים בהיבטים המרחביים של מושגי יסוד באסטרונומיה, אשר נעדרים, בדרך כלל, מספרי לימוד קונבנציונליים באסטרונומיה.
לקט התרגילים אינו מהווה קורס אסטרונומיה כשלעצמו, והם אמורים לשמש עזר לכל קורס או ספר לימוד שהמורה יאמץ.

מספר קטלוגי: 6065

מחיר: 16.30 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.