שם הספר:
יבשות נעות ותיאוריות מתנגשות

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ח' – ט'

תיאור הספר:

התפרצויות געשיות – רעידות אדמה – פסגות הרים גבוהות: מדוע ומה הקשר ביניהן?! היחידה עוסקת במבנה כדור הארץ, במנגנון הפעולה שלו, בתהליך לידתן של תיאוריות מדעיות, ובמהפכה המודרנית בגיאולוגיה.
היחידה נלמדת לאחר שהתלמידים למדו את מחזור חומרי כדור הארץ.
בניסיון להשיב על שאלות שעלו ונפתחו במהלך לימוד היחידה "מחזור חומרי כדור הארץ", התלמידים בוחנים את תפיסותיהם האישיות ומגבשים תיאוריה משלהם בנוגע לתהליכים פנימיים בכדור הארץ.
נדבך אחרי נדבך, בסדרה של פעילויות חקר וניסויי מעבדה, נחשפים התלמידים לעדויות שהובילו אל המהפכה המודרנית בגיאולוגיה, מעמתים אותן עם התיאוריה שבנו לעצמם ועוברים תהליך של שינוי תפיסתי: מכדור הארץ הקבוע (או – מכדור הארץ המתכווץ) אשר אפשריות בו תנועות אנכיות בלבד, לכדור הארץ הדינאמי אשר חלות בו תנועות אופקיות ניכרות המשנות את פניו.
היחדה בוחנת את המהפכה בגיאולוגיה לאור מספר מודלים פילוסופיים שונים המתארים את התקדמות המדע. שיטות הלימוד מגוונות: פעילויות חקר, ניסויי מעבדה, פעילויות מחשב (אפשרית), צפייה בסרטי וידאו, סיור לימודי, פרוייקטי חקר של התלמידים.

מספר קטלוגי: 6033

מחיר: 40.80 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.