שם הספר:
טבע הסביבה

סוג הספר: חוברת לתלמיד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ז' – ט'

תיאור הספר:

היחידה "טבע הסביבה" חושפת את התלמידים בדרך חוויתית ופעילה לסביבה הטבעית ולמרכיביה.
היחידה כוללת תכנים ופעילויות הקשורים לכל אחד ממרכיבי הסביבה הבאים: הקרקע, הצמחים, בעלי החיים, האדם ויחסי הגומלין ביניהם.
ביחידה משולבים פעילויות מעבדה, פעילויות חקר, פעילויות חוץ כיתתיות וסיורים לימודיים.
רוב הפעילויות החוץ כיתתיות מכוונות לסביבה הקרובה לבית הספר או לסביבה המאפיינת את אזור המגורים של התלמידים.

פרקי היחידה:

  • מדוע חשוב להכיר את הסביבה?
  • מה יש בסביבה?
  • מהו הקשר בין הקרקע והסביבה?
  • מה בסך הכל צריך צמח כדי לגדול?
  • מהו הקשר בין בעלי חיים והסביבה?
  • מהי השפעת האדם על הסביבה?

מספר קטלוגי: 6036

מחיר:  54.00 ש"ח – נכון ליוני 2011

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.