שם הספר:
חושים וחיישנים

סוג הספר: ספר לימוד בשפה הערבית
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ח' – ט'
תיאור הספר:

היחידה "חושים וחיישנים" , נכתבה בהיבט מערכתי תוך יצירת הקשרים בין תחומי דעת שונים. היחידה "חושים וחיישנים" משלבת בעיקר היבטים ביולוגיים, פיזיקליים וטכנולוגיים. אין בה משוואות או חישובים מתמטיים. הקניית המושגים ולימוד התהליכים נעשה באמצעות עבודות חקר (תצפיות וניסויים), המבוצעות על ידי התלמידים תוך שילוב קטעי מידע מתאימים. היחידה מציגה עקרונות כלליים מדעיים כגון תהליך קליטת גירויים באמצעות חיישן.
היחידה פותחת בחקירת תהליך החישה והקניית מושגים מרכזיים בנושא תוך היכרות מחודשת עם יכולות החישה המגוונות של האדם. כבר בפעילויות אלו במקביל לחישה על ידי האדם שילבנו חיישנים שונים כגון מצפן ומד טמפרטורה. בהמשך מוצע לחקור את תהליך החישה בצמחים וביצורים חד-תאיים ומוצגים מספר קטעי מידע באמצעות ניתן להבין את הקשר בין תגובה לגירויים ותהליכי חיים אחרים כגון: רבייה והזנה.
תהליך החישה ביצורים חיים הוא תהליך מורכב ולשם חקירתו נבחר חיישן טכנולוגי פשוט (צמד חומני). חקירת חיישן זה מאפשרת להכיר את עקרונות תהליך החישה: השפעת הגרוי על חיישן הממיר אותו לאות חדש המוביל בדרך כלל לתגובה. בעזרת החיישן נחקרים גורמים שונים המשפיעים על הקשר בין הגרוי והחיישן, כגון: סוג הגירוי, עוצמת הגרוי.
בהמשך היחידה מתמקדת בשני חושים: חוש הראייה וחוש השמיעה. שני הפרקים בנויים באופן דומה, הכרת הגירוי בהיבט הפיזיקלי, בנייה וחקירת חיישן טכנולוגי פשוט הקולט גירוי זה, הכרת רכיבי מערכת החישה ותפקידיהם, תעתועי חישה כדרך להבנת העיבוד הנעשה במוח והיכרות עם התאמות וליקויים שונים של המערכת. לימוד מערכות החישה נעשה בהקבלה בין המערכת הביולוגית למערכת הטכנולוגית.

 

מספר קטלוגי: 6303

מחיר:  25.50 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.