שם הספר:
התנסות חווייתית בתיכון חיתול

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ח' – ט'
תיאור הספר:

יחידת לימוד שעוסקת בחיתול? מה פתאום?
נשמע לכאורה מוזר, אבל החיתול החד-פעמי הוא אחד מהמוצרים הנפוצים והמעניינים המיוצרים כיום בתעשייה. הוא מוצר שלא היה קיים לפני כמה עשרות שנים ועד היום עדיין מנסים לשפרו בדרכים מגוונות.
יחידת לימוד זו מאפשרת לתלמידים להתנסות בשלבים שונים של תהליך תיכון של חיתול חד פעמי. היא מתמקדת בתהליך החשיבה אותו עובר הלומד במהלך תיכון החיתול וניתן להבין באמצעותה מהו תהליך התיכון באופן כללי.היחידה מתחילה בחשיבה יצירתית – בהפעלת הדמיון כשהתלמיד חושב על "חיתול שלא נראה מעולם"

בהמשך מתבונן הלומד בצורה ביקורתית בחיתול המצוי תוך כדי ביצוע ניסויים המאפשרים לו להכיר את תכונותיהם של החומרים השונים מהם ניתן להרכיב חיתול חד פעמי.

הידע המצטבר אצל הלומד מאפשר לו לבנות דגם של חיתול מחומרים קיימים.

השלב המסכם של היחידה הוא הבנת שלבי התיכון השונים.
היחידה מתקשרת ליחידת הלימוד "סביב הסיב" והיא מהווה חלק ממנה.
ניתן לשלב את היחידה גם כחלק ממערך ההוראה של תהליך התיכון. בהקשר ליחידות אחרות של מטמו"ן כמו "התנסות חוויתית בתיכון של גשרים", וכן כיחידת קישור ליחידה "חשיבה המצאתית שיטתית".

מספר קטלוגי: 6038

מחיר: 23.20 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.