שם הספר:
התנסות חווייתית בתיכון גשרים

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ז' – ט'
תיאור הספר:

יחידת לימוד זו מאפשרת לתלמידים להתנסות באופן חוויתי בתיכון גשרים.
גשרים הם תוצרים בולטים של השילוב בין מדע, טכנולוגיה וחברה. במאתיים השנים האחרונות, חלה התפתחות דרמטית ביכולת האדם לבנות גשרים תוך שימוש בחומרים ובטכנולוגיות חדשניים.
הבנת תהליך התיכון של גשר מאפשרת לתלמיד הצצה אל המורכבות והעניין של תיכון עיר מודרנית.
היחידה מדגישה את התהליך החשיבתי אותו עובר הלומד במהלך הלמידה וההתנסות.
מספר קטלוגי: 6061
מחיר: 31.60 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.