שם הספר:
גלגולים באטמוספרה   – מחזור הפחמן במערכות כדור הארץ

סוג הספר: מדריך למורה
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
תיאור הספר:

במדריך למורה מפורטים מטרות היחידה בתחום התוכן, מיקום היחידה ברצף ההוראה, המלצות לדרכי הוראה ולמידה ורשימת הציוד הנדרש להוראת היחידה. כמו כן יש הנחיות מפורטות לביצוע הפעילויות השונות בכל פרק והתשובות לשאלות.
בסופו של כל פרק יש רשימת ספרות למורה, רשימת אתרי אינטרנט ורשימת מאמרים לקריאה נוספת המתאימים לנושא הפרק. בסוף המדריך למורה רוכזה רשימת ספרות מקיפה בעברית ובאנגלית העוסקת באטמוספרה ובנושאים שונים הקשורים אליה.
המדריך כולל הצעות לניסויים נוספים והעשרה בתכנים.

מספר קטלוגי: 6519

מחיר: 32.00 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.