שם הספר:
גלגולים באטמוספרה   – מחזור הפחמן במערכות כדור הארץ

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מו"ט לחט"ב
מיועד לכיתה: ט'
תיאור הספר:

יחידה זו היא השלישית במכלול יחידות לימוד העוסקות במערכות כדור הארץ וביחסי הגומלין ביניהן. יחידת הלימוד היא רב תחומית ומשלבת בתוכה נושאים מתחומי הכימיה, הפיזיקה, הביולוגיה, מדעי כדור הארץ והסביבה הקשורים לנושא האטמוספרה.
היחידה כתובה בגישה מערכתית ומושם בה דגש על הקשר ועל יחסי הגומלין בין האטמוספרה למערכות האחרות של כדור הארץ: הגיאוספרה, ההידרוספרה והביוספרה. מחזור הפחמן משמש דוגמה מרכזית להבנת יחסי הגומלין בין המערכות הללו.

מספר קטלוגי: 6034
מחיר: 35.70 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.