*צוות מקצועי לפי א-ב

אורית מולווידזן קבוצת הכימיה
ד"ר אילנה הופפלד קבוצת מו"ט בחט"ב
ד"ר אמנון חזן קבוצת הפיזיקה
אסתי מגן קבוצת הפיזיקה
דבורה ברוט קבוצת הכימיה
ד"ר דבורה קצביץ קבוצת הכימיה
ורוניקה סטרקוב קבוצת מו"ט בחט"ב
חנה ברגר קבוצת הפיזיקה
מיכל בהט  קבוצת מו"ט בחט"ב
ד"ר מרים קסנר קבוצת הכימיה
ד"ר מלכה יאיון קבוצת הכימיה
ד"ר נעמי רובינזון קבוצת המתמטיקה
ד"ר סטלה חזינה קבוצת פיזיקה
רון בן-שלום קבוצת מדעי כדור הארץ
ד"ר רונית בן בסט לוי קבוצת מדעי המחשב
ד"ר רונית רוזנשיין קבוצת מדעי החיים
רות שטנגר קבוצת הכימיה
ד"ר רמי אריאלי קבוצת הפיזיקה
ד"ר שלי לבנה קבוצת הכימיה