שם הספר:
חוקרים אנרגיה: תהליכים ומערכות

סוג הספר: ספר לתלמיד

גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

מקצוע: מו"ט לחט"ב

מיועד לכיתה: ט'
תיאור הספר:
בספר “חוקרים אנרגיה: תהליכים ומערכות“ תעמיקו את הבנת המושג “אנרגיה” בו עסקו התלמידים בכיתות ז'-ח'.
בספר מודגשים הן הצדדים האיכותניים והן החישוביים של נושאי הלימוד, והוא מלווה בתרגילים רבים ובבעיות מגוונות, כמו גם בפעילויות ייחודיות סביב מערכות טכנולוגיות וזיקתן למושג “אנרגיה”.
בנוסף, ישנן בספר הצעות רבות לניסויים ולהדגמות, לבעיות חקר ולפעילויות מבוססות גיליון אלקטרוני, ונעשה שימוש שיטתי במיומנויות למידה חשובות שיידרשו מתלמידים בכיתות הגבוהות יותר.

לתיאור המלא

מספר קטלוגי
: 6902

מחיר: 38.87 ש"ח נכון לספטמבר 2016

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.