שם הספר:
חוקרים מערכות חיים ב'

סוג הספר: ספר לתלמיד

גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

מקצוע: מו"ט לחט"ב

מיועד לכיתה: ח'
תיאור הספר:
ספר הלימוד “חוקרים מערכות חיים ב’" הוא הספר הרביעי בסדרת 'מטמו”ן חדש'. ספר זה, המיועד לתלמידי כיתה ח’, עוסק בנושאים מעולם הביולוגיה ובו שני שערים “יצורים חיים בסביבתם” ו”חוקרים מערכות רבייה”.

לתיאור המלא

מספר קטלוגי: 6802

מחיר: 43.11 ש"ח נכון ליוני 2020

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.