שם הספר:
מבוא למערכות מומחות

סוג הספר: למורה
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מדעי המחשב – פרולוג

תיאור הספר:
הספר מבוסס על הספר לתלמיד ומתייחס אליו. המדריך מכיל העשרה, הערות דידקטיות ופתרונות לתרגילים המצויים בספר. המדריך למורה מכיל בתוכו את הספר לתלמיד ומהווה הרחבה שלו.
מספר קטלוגי: 4522

מחיר: 113.30 ש"ח – נכון ליוני 2015
מספר עמודים: 325
שנה: 1998
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
טלפון: 5622727 – 03 פקס: 5622707 – 03

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 5%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.