שם הספר:
מבוא לבינה מלאכותית

סוג הספר: לתלמיד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: פרולוג – מדעי המחשב
מיועד לכיתה: י"א – י"ב

תיאור הספר:
הספר מיועד לתלמידי מגמת טכנולוגיות מידע המתחילים את לימודי ההתמחות ב"מבוא לבינה מלאכותית ומערכות מומחות".
הספר נותן סקירה מצומצמת ברמת מבוא על מהות המושג "בינה מלאכותית" ותחומיו השונים ומציג בהרחבה את הנושאים: שיטת חיפוש, שיטות לפתרון בעיות, שיטות לייצוג ידע, "סוגי נתונים מופשטים" ומימושם.

מספר עמודים: 279
שנה: 1998
הפנייה לספר

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
טלפון: 5622727 – 03 פקס: 5622707 – 03

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 5%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.