שם הספר:
תכנות לוגי (פרולוג) – מדעי המחשב

סוג הספר: מדריך למורה
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מדעי המחשב – פרולוג

תיאור הספר:
הספר למורה מבוסס על הספר לתלמיד ומתייחס אליו.
המדריך למורה מכיל בתוכו את הספר לתלמיד ומהווה הרחבה שלו. המדריך למורה מכיל העשרה, הערות דידקטיות, פתרונות לכל התרגילים המצויים בספר לתלמיד ותרגילים נוספים. פתרון התרגילים מלווה בהסברים ולעיתים בפתרונות אפשריים נוספים לאותו תרגיל.

מספר קטלוגי: 4510

מחיר: 148.90 ש"ח – נכון לספטמבר 2016
מספר עמודים: 624
שנה: 1997
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
טלפון: 5622727 – 03 פקס: 5622707 – 03

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.