שם הספר:
יסודות מדעי המחשב – יסודות 2

סוג הספר: ספר לתלמיד בשפה הערבית
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: יסודות מדעי המחשב
מיועד לכיתה: י"א

תיאור הספר:
לימודי "יסודות מדעי המחשב 2 " מרחיבים ומעמיקים את הנושאים והמושגים שנלמדו ביסודות 1 . הנושאים המרכזיים הם:
א. חלוקה לתת משימות ומימושן בפרוצדורות עם פרמטרים.
ב. מבני נתונים מורכבים ואלגוריתמים מתקדמים.
ג. רקורסיה.מספר קטלוגי: 4602

מחיר: 47.90 ש"ח – נכון ליוני 2015
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
טלפון: 5622727 – 03 פקס: 5622707 – 03

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 5%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.