שם הספר:
יסודות מדעי המחשב – יסודות 2

סוג הספר: מדריך למורה
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: יסודות מדעי המחשב

תיאור הספר:
הספר מתחלק לשלושה חלקים, החלק הראשון דן בדידקטיקה של "יסודות 2", תחילה מבחינה כללית. בהמשך כתבנו הנחיות ספציפיות להוראת כל אחד מהפרקים בספר.
החלק השני מכיל את התשובות לכל השאלות שמופיעות בספר לתלמיד.
החלק השלישי מכיל כחמישים תרגילים נוספים.

מספר קטלוגי: 4528

מחיר: 43.10 ש"ח – נכון ליוני 2015
מספר עמודים: 122
שנה: 1998
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
טלפון: 5622727 – 03 פקס: 5622707 – 03

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 5%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.