שם הספר:
יסודות מדעי המחשב – יסודות 1 – מעבדה

סוג הספר: לתלמיד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: יסודות מדעי המחשב
מיועד לכיתה: י'

תיאור הספר:
הספר מכיל תרגילי מעבדה מודרכים המקבילים לפרקי ספר הלימוד "יסודות מדעי המחשב 1".

מספר קטלוגי: 4505

מחיר: 14.40 ש"ח – נכון ליוני 2015
מספר עמודים: 112
שנה: 1997
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
טלפון: 5622727 – 03 פקס: 5622707 – 03

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 5%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.