שם הספר:
יסודות מדעי המחשב – יסודות 1

סוג הספר: לתלמיד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: יסודות מדעי המחשב
מיועד לכיתה: י'

תיאור הספר:
הספר מיועד להקניית מושגי יסוד ועקרונות שעליהם מושתת תחום מדעי המחשב. פרקי הלימוד משלבים שני ערוצים – ערוץ מופשט וערוץ יישומי. הערוץ המופשט כולל פיתוח וניתוח אלגוריתם, עם דגש על נכונות. הערוץ היישומי כולל יישום אלגוריתם ע"י תכנית בשפת תכנות. הספר כולל שאלות רבות, חלקן לכיתה או לשיעורי בית, וחלקן משימות תכנות.

מספר קטלוגי: 4504

מחיר: 37.90 ש"ח – נכון ליוני 2015
מספר עמודים: 343
שנה: 1999
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
טלפון: 5622727 – 03 פקס: 5622707 – 03

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 5%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.