שם הספר:
חישוב מקבילי ומבוזר

סוג הספר: ספר לתלמיד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: מדעי המחשב – פרולוג
מיועד לכיתה: י"ב

תוכן עניינים:

  • מבוא
  • עקרונות החישוב המקבילי
  • בעיות תיאום – הקטע הקריטי
  • בעיות תיאום – סדר ביצוע
  • נכונות של תכניות מקביליות
  • הלוח והפתקים
  • אלגוריתמים במערכות מבוזרות
  • מערכות מהימנות
  • בעיה מסכמת – הפילוסופים הסועדים

מספר קטלוגי:4533

מחיר: 44.90 ש"ח – נכון ליוני 2015
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
טלפון: 5622727 – 03 פקס: 5622707 – 03

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 5%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.