שם המשחק:
משחק זיכרון לזיהוי סלעים

סוג הספר: לתלמיד
גוף מפתח: מל"מ ­ מכון ויצמן למדע ­ רחובות
מקצוע: מדעי כדור הערץ והסביבה
מיועד לכיתה: א' – ט'

תיאור המשחק:
גירסה לימודית של המשחק הקלאסי משחק הזיכרון . כולל כרטיסיות צבעוניות של סלעים וכרטיסיות של ציורי צבע של מאפייני זיהוי.

מספר קטלוגי: 4013
מפיץ:
דלילה ציוד מעבדתי בע"מ
מושב בית יצחק
סוף רחוב הראשונים
מען למכתבים:
ת.ד. 13423
נתניה 42379
טלפון: 8627757 – 09 (רב קווי)
פקס: 8627758 – 09
נייד: 686218 – 052
e-mail: delilab@netvision.net.il