ד"ר אלכסנדרון גיורא חוקר בכיר קבוצת טכנולוגיות למידה
ד"ר ממלוק-נעמן רחל כימיה
ד"ר בגנו אסתר פיזיקה