שם הספר:
רעידות אדמה בהיבט סביבתי

סוג הספר: לתלמיד
גוף מפתח: מל"מ ­ מכון ויצמן למדע ­ רחובות
מקצוע: מדעי כדור הארץ והסביבה
מיועד לכיתה:  י"א – י"ב

תיאור הספר:
אחד הנושאים הסביבתיים המרכזיים על סדר היום הציבורי בישראל הוא נושא רעידות האדמה. היום, יותר מתמיד, חדרה ההכרה כי רעידת אדמה הרסנית וקטלנית עלולה להתרחש במדינת ישראל בטווח קצר יחסית וכי יש להכין את האוכלוסייה ואת מקבלי ההחלטות לקראת מצב זה.
מטרתה של תכנית לימוד זו להעמיק ולבסס את הידע המדעי לגבי הגורמים לרעידות האדמה, ההשפעה של רעידת אדמה על מבנים ואפשרויות להתגונן מפני רעידת אדמה ולצמצם נזקים אפשריים.
הלימוד בתכנית מבוסס על לימוד עצמי הכולל ניסויי מעבדה, חיפוש מידע באינטרנט, ניתוח נתונים וקריאה עצמית.
הפרק הראשון עוסק בתדירות התרחשות רעידות האדמה באזור מזרח הים התיכון ובהתגברות ההתעניינות של הציבור בנושא זה בעקבות הרעידות.
הפרק השני בוחן בצורה מעמיקה שיטות שונות לחקר רעידות אדמה. פרק זה כולל לימוד והתנסות תוך תרגול של שיטות העבודה והמחקר של הסייסמולוגים – חוקרי רעידות האדמה.
הפרק השלישי מתמקד בהכרות עם תופעות שונות המרחשות בפני השטח כתוצאה מהתרחשות רעידת אדמה.
ההתייחסות להשפעות רעידות האדמה על האדם מופיעה בפרק הרביעי. פרק זה בוחן את הנזקים הנגרמים למבנים כתוצאה מרעידות האדמה ומציג שיטות שונות לצמצום הנזקים.

מספר קטלוגי: 4026

מחיר: 27.95 ש"ח ­ נכון ליוני 2015
מספר עמודים: 83
שנה: 2002
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.