שם הספר:
אפקט החממה, מחזור הפחמן ומערכות כדור הארץ

סוג הספר: לתלמיד
גוף מפתח: מל"מ ­ מכון ויצמן למדע ­ רחובות
מקצוע: מדעי כדור הארץ והסביבה
מיועד לכיתה:  י"א – י"ב

תיאור הספר:
הדיון בנושא התחממות האטמוספירה של כדור הארץ (אפקט החממה) תופס מקום מרכזי בסדר היום הציבורי. חוקרים רבים מנסים לבחון את הגורמים המשפיעים על העליה בטמפרטורת האטמוספירה של כדור הארץ ואת מידת ההשפעה של פעילות האדם על תהליך זה.
מטרתה של התכנית להעמיק ולבסס את הידע המדעי של הלומדים ולהקנות הבנה של מכלול הגורמים המשפיעים, באופן ישיר ועקיף, על הרכב האטמוספירה של כדור הארץ ועל הטמפרטורה שבה. הלימוד יכלול הכרות עם יחסי הגומלין שבין מערכות כדור הארץ השונות תוך כדי התמקדות בתהליכים המשפיעים על עוצמת אפקט החממה ועל ריכוז הפחמן הדו חמצני באטמוספירה.
התכנית מבוססת על לימוד עצמי הכולל ניסויי מעבדה, חיפוש מידע באינטרנט, קריאת מאמרים וניתוח נתונים. במהלך הלימוד יבחנו מכלול הגורמים המשפיעים על האטמוספירה עד לקבלת התמונה המלאה של מחזור הפחמן במערכות כדור הארץ ומיקומו של האדם במערכות הטבעיות.
הפרק הראשון בוחן גישות מנוגדות של מדענים למידת ההשפעה של פעילות האדם על הסביבה תוך כדי התמקדות בנושא אפקט החממה.
הפרק השני עוסק ביחסי הגומלין בין הביוספירה לבין האטמוספירה ובהשפעת התהליכים הביולוגיים על עוצמת אפקט החממה בכדור הארץ.
הפרק השלישי עוסק ביחסי גומלין בין האוקיינוסים והאטמוספירה תוך בחינת השינויים שמתחוללים באוקיינוסים בעקבות השינויים באטמוספירה.
הפרק הרביעי בוחן שינויים ארוכי טווח במחזור הפחמן בכדור הארץ תוך התייחסות להשפעות של התהליכים הגיאולוגיים על כמות הפחמן החופשי.
בפרק החמישי מוצגות גישות שונות למחזור הפחמן בכדור הארץ.
מספר קטלוגי: 4027

מחיר: 26.50 ש"ח ­ נכון ליוני 2011
מספר עמודים: 115
שנה: 2002
מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.