שם הספר:
סוגיות ביואתיות בנושא אבחון גנטי טרום השרשתי (PGD)

סוג הספר: העשרה
גוף מפתח: מועצה לאומית לביואתיקה בשיתוף עם האקדמיה הלאומית למדעים והמחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע
מקצוע: ביולוגיה
מיועד לכיתה: ט'- י"ב
תיאור הספר:

בחלק הראשון מובא תמליל של דיון ציבורי שהתקיים ביום עיון בנושא "אבחון גנטי טרום-הריוני: אבחון מחלות או אולי תינוק על פי הזמנה. מה כדאי, מה רצוי ומה מותר", שאורגן על ידי המועצה הלאומית לביואתיקה והוועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני אדם, ונערך באוניברסיטת תל אביב ב- 25.09.05.
בחלק השני מובאות המלצות להנחיות לאבחון גנטי טרום השרשתי (PGD) המבוססות על דיונים שנערכו בוועדה לביואתיקה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ; המלצות להנחיות ל- PGD למחלות חמורות המופיעות מאוחר בחיים ולגנים המגבירים סיכון לסרטן, שהוכנו על ידי המועצה הלאומית לביואתיקה ולבסוף מובא חומר רקע בנושא.

אבחון גנטי טרום השרשתי
אבחון גנטי טרום השרשתי, הקרוי PGD (Preimplantation Genetic Diagnosis), הוא שיטה שפותחה כדי לאפשר אבחון גנטי של הטרום עובר המתהווה בתהליך חוץ-גופי קודם להריון.
האם יש להעמיד שיטה זו זמינה לכל, ללא אבחנה, או שיש לנקוט בסייגים (בנוסף לכך שיטה זו היא יקרה, ועל כן השימוש בה לא יהיה שוויוני). הדעה הרווחת כיום בעולם וגם בישראל היא שאסור לאפשר יצירת תינוק בהזמנה, וכי יש להשתמש בשיטה זו רק במקרים של מחלות גנטיות קשות, הווה אומר אצל בני זוג עם היסטוריה של מחלות גנטיות קשות, אצלם יש לוודא שה"ולד" המתהווה לא רק שלא יהיה חולה אלא גם שלא ישא גן פגום (במחלה רצסיבית), כדי למנוע סיכון בדור ההמשך.
הדילמה עולה ומתגברת במקרים גבוליים ומיוחדים, כמו במקרה של הפלות חוזרות ונשנות (לאנאפלואידיות תרומה נכבדה בהפלות הטבעיות) שכרוכות בטראומה הולכת וגדלה אצל בני הזוג, או במקרה של משפחה עם בנות בלבד; האם להתיר השימוש ב- PGD ומתי (בדוגמאות המובאות, לאחר כמה הפלות או מספר הבנות במשפחה).
אין ספק ששיטת ה- PGD תתפוס מקום מרכזי בעתיד, ונחוץ להכין מערך של הנחיות ופיקוח כדי שהשימוש ב- PGD יהיה נכון ונאות.
מספר קטלוגי: 4315

מחיר:  33.00 ש"ח – נכון למרץ 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.