שם הספר:
לקסיקון בתורת החיסון

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: ביולוגיה
מיועד לכיתה: י' – יב'
תיאור הספר:
לקסיקון זה מסביר ברמה בסיסית מושגים בתורת החיסון. אין מטרתו ללמד אימונולוגיה על כל היבטיה אלא להקנות בסיס להבנת נושאים הנידונים במהלך הלימוד של הנושא בשיטות הוראה שונות. בעזרת ספר לתלמיד, אתר באינטרנט, ניסויי מעבדה, צפייה בקלטת וידיאו וכדומה. לרוב המונחים בלקסיקון נלווים איורים.

מספר קטלוגי: 4307

מחיר:  11.60 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.