שם הספר:
המעבדה בתורת החיסון (אימונולוגיה)

סוג הספר: ספר לימוד
גוף מפתח: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות
מקצוע: ביולוגיה
מיועד לכיתה: י' – יב'

תיאור הספר:
הספר פותח במבוא תאורטי כללי. פרק 2 מדריך את התלמיד לבצע במעבדה ארבעה  ניסויים שמטרתם גילוי, זיהוי ואפיון של נוגדנים ואנטיגנים וניסוי חמישי של  הפקת נוגדנים.

מספר קטלוגי: 4306

מחיר:  44.50 ש"ח – נכון ליוני 2015

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
✆ 03-5622727
🖷 03-5622707
שליחת מייל ל"תרבות בע"מ"

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק , על המחירון המפורסם באתר.